Jump to content


Hej! Zauważyliśmy, że korzystasz z "adblocka".
Chcesz pozbyć się komunikatu? Wystarczy wyłączyć wtyczkę!
Jeśli chcesz swobodnie poruszać się po forum bez reklam możesz zakupić rangę "Premium".
Więcej informacji!
Existing user? Sign In

Sign InOr sign in with one of these services

Sign Up
Search In
 • More options...
Find results that contain...
Find results in...

[Bot] TS3 Bot


Majcon

Recommended Posts

Witam, chciałbym wam przedstawić mojego bota na serwer ts3, który posiada następujące funkcje. ?

 • addRank() - Funkcja nadaje rangę o podanym ID gdy użytkownik wejdzie na kanał o podanym ID.
 • adminLog() - Funkcja zapisuje logi podanych grup.
 • aktualna_data() – Funkcja ustawia aktualną datę jako nazwa kanału o podanym ID.
 • aktualnie_online() – Funkcja ustawia aktualną liczbę osób online jako nazwa kanału o podanym ID.
 • anty_vpn() – Funkcja wyrzuca osobę jeżeli korzysta z VPN funkcja ta używa API https://iphub.info .
 • banHistory - Funkcja zapisuje w bazie wszystkie bany co pozwala sprawdzić komendą !banhistory czy użytkownik  miał wcześniej bana
 • banList() - Funkcja ustawia aktualną listę osób zbanowanych w opisie kanału.
 • cleanChannel() – Funkcja czyści kanały, które nie są aktywne dłużej niż 7 dni w podanym sektorze.
 • clearImg() - Funkcja usuwa z opisu kanału.
 • channelCreate() – Funkcja tworzy kanał w strefie prywatnej lub gdy jest dostępny wolny kanał to zostanie on przydzielony użytkownikowi.
 • channelNumber() - Funkcja sprawdza i w razie, czego poprawia numer kanału.
 • dosInfo() - Funkcja informuje o prawdopodobnym ataku DDoS.
 • delInfoChannel() - Funkcja ustawia w opisie kanały które zostaną usunięte w razie braku aktywności.
 • delPermissions() - Funkcja usuwa prywatne uprawnienia.
 • delRank() - Funkcja usuwa range po wejściu na kanał o podanym ID.
 • groupOnline() - Funkcja ustawia w opisie kanału osoby z podanej grupy jeżeli jest online oraz czas ostatniej aktywności jeżeli jest offline.
 • limitIp() - Funkcja wywala użytkownika jeżeli przekroczy liczbę połączeń z tego samego IP.
 • lvl() - Funkcja pozwala zdobywać exp oraz awansować na wyższy lvl. Bot może też nadawać rangi po wbiciu lvl.
 • moveAfk() - Funkcja przenosi nieaktywne osoby na kanał o podanym ID.
 • newUser() - Funkcja ustawia listę nowych użytkowników w opisie kanału.
 • points() - Funkcja pozwala zdobywać punkty za siedzenie na ts. Punkami można sprawdzić za pomocą komendy !points oraz można nimi grać za pomocą komendy !gamble.
 • poke() - Funkcja puka podane grupy jeżeli ktoś wbije na podany kanał.
 • register() - Funkcja automatycznie rejestruje użytkownika gdy on wbije na podane id kanału.
 • rekord_online() - Funkcja ustawia rekord osób online jako nazwa kanału o podanym ID.
 • sendAd() - Funkcja wysyła reklamę co określony czas.
 • servername() - Funkcja ustawia nazwę serwera wraz z liczbą osób online.
 • sprchannel() - Funkcja sprawdza nazwy kanału pod względem wulgaryzmów.
 • sprnick() - Funkcja sprawdza nicki użytkowników czy nie zawierają wulgaryzmów lub podanych w configu słów.
 • statusTwitch() - Funkcja ustawia w opisie kanału aktualny status z kanału na twitch.tv.
 • statusYt() - Funkcja ustawia liczbę subskrypcji w nazwie oraz podstawowe informacje w opisie.
 • top_activity_time() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 aktywnych użytkowników.
 • top_connections() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 połączeń z serwerem.
 • top_longest_connection() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 Najdłuższych połączeń z serwerem.
 • visit() - Funkcja ustawia w nazwie kanału liczbę osób, które odwiedziły serwer.
 • welcome_messege() - Funkcja wysyła wiadomość powitalną.

 

Komendy:

 • addcmd - dodaje komendy tekstowe do bota.
 • adminlog - wyświetla ostatnie akcje użytkownika o podanym DBID
 • banhistory - pozwala sprawdzić osobę czy miała bana.
 • channelowner - służy do oddania owera kanału prywatnego (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
 • channelpin - pozwala odzyskać kanał właścicielowi, jeżeli np. zmieni uid (wymaga podania pinu, który jest wysyłany przy zakładaniu kanału można to wyłączyć w config.php).
 • delcmd - usuwa komendę tekstową.
 • delgroup - pozwala zabrać sobie grupy.
 • gamble - pozwala obstawić punkty
 • give - pozwala przekazać monety innemu użytkownikowi.
 • givegroup - pozwala nadać sobie grupę (wymaga podania grup możliwych do nadania w config_cmd.php).
 • groupcmd - pozwala ustawić wymaganą grupę do użycia komendy.
 • help - wyświetla listę dostępnych komendy.
 • punkty - pozwala sprawdzić ile mamy punktów
 • poke - puka użytkowników z podanej grupy lub wszystkich, którzy znajdują się na ts.
 • staff - pozwala nadać indywidualne uprawnienia do komend podanemu użytkownikowi.
 • staffcmd - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy.
 • staffcmdtxt - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy tekstowej.
 • stats - wyświetla nasze statystki lub podanego użytkownika.
 • userinfo - wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).

 

Uruchomienie bota odbywa się poprzez wpisanie ./start.sh start, gdzie przed pierwszym uruchomieniem należy pamiętać o skonfigurowaniu go.
Plik konfiguracyjny znajduje się w folderze includes i nosi nazwę config.php.

 

WYMAGANIA

Wersja PHP 7.1. lub większa.
https://www.colinodell.com/blog/2016-12/installing-php-7-1
Wymagane pakiety instalujemy komendą.

sudo apt install php7.1-curl php7.1-mbstring

 

Download

 https://github.com/Majcon94/TS3Bot

 

Instalacja

 • Pobierz pliki.
 • Wrzuć na serwer.
 • Skonfiguruj bota includes/config.default.php.
 • Zmień nazwę pliku config.default.php na config.php.
 • Przejdź do głównego katalogu bota wpisz ./start.sh start.

Jeżeli bot nie wejdzie na serwer lub wejdzie i wyjdzie błędy php można sprawdzić w log/php_error.log.

Changelog

 
## [4.1.3] - 09.01.2020
* Aktualizacja API w funkcji statusTwitch() oraz dodanie możliwości włączenia wiadomości gdy zacznie się live.
* Naprawienie błędu z only_full_group_by.
* Poprawka kilku innych drobnych błędów.

Aby zaktualizować bota należy zrobić backupa, pobrać pliki, nadpisać oraz wpisać ./start.sh update
W razie błędu przy aktualizacji należy ponowanie skonfigurować bota

## [4.1.2] - 15.09.2019
Naprawa kilku błędów
Od teraz w większości komend zamiast dbid lub uid można podać nick ( żeby nick zadziałał osoba ta musi być online i jeżeli nick osoby składa się z kilku członów należy go podać w "" przykładowo "Andrzej Grabowski"
Dodałem komendę !give która pozwala przekazać monety

## [4.1.0] - 06.06.2019
* Dodanie funkcji banhistory(), która zapisuje w bazie wszystkie bany co pozwala sprawdzić komendą !banhistory czy użytkownik o podanym DBID lub UID miał wcześniej bana.
* Dodanie funkcji lvl(), która pozwala zdobywać exp oraz awansować na wyższy lvl. Bot może też nadawać rangi po wbiciu lvl.
* Dodanie funkcji points(), która pozwala zdobywać punkty za siedzenie na ts. Punkami można sprawdzić za pomocą komendy !points oraz można nimi grać za pomocą komendy !gamble.
* Dodanie funkcji visit(), która ustawia w nazwie kanału liczbę osób, które odwiedziły serwer.
* Dodatkowo poprawiona została funkcja statusTwitch() oraz dodano możliwość ustawienia w nazwię czy strim jest online czy też offline.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update2.php jeżeli aktualizujesz bota z poprzedniej wersji.

## [4.0.0] - 05.04.2018
* Przebudowa silnika.
* Przejście z sqlite na MySql.
* Dodanie funkcji adminLog(), która zapisuje logi podanych grup.
* Dodanie funkcji limitIp(), która wywala z serwera po przekroczeniu liczby osób z tego samego IP.
* Dodano komendę adminlog, która wyświetla ostatnie akcje użytkownika o podanych ID.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [3.0.0] - 05.04.2018
* Podzieliłem bota na dwie instancje, żeby uniknąć laga.
* Zmiany w odbieraniu wiadomości wysłanych do bota. Od teraz oba boty, które wchodzą na serwer są w stanie odbierać wiadomości, co prawda nie działa to jeszcze, aż tak dobrze, jak powinno, ale działa i będę starał się to poprawić.
* Nowe komendy
  * addcmd - dodaje komendy tekstowe do bota.
  * channelowner - służy do oddania owera kanału prywatnego (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
  * channelpin - pozwala odzyskać kanał właścicielowi, jeżeli np. zmieni uid (wymaga podania pinu, który jest wysyłany przy zakładaniu kanału można to wyłączyć w config.php).
  * delcmd - usuwa komendę tekstową.
  * delgroup - pozwala zabrać sobie grupy.
  * givegroup - pozwala nadać sobie grupę (wymaga podania grup możliwych do nadania w config_cmd.php).
  * groupcmd - pozwala ustawić wymaganą grupę do użycia komendy.
  * help - wyświetla listę dostępnych komendy.
  * poke - puka użytkowników z podanej grupy lub wszystkich, którzy znajdują się na ts.
  * staff - pozwala nadać indywidualne uprawnienia do komend podanemu użytkownikowi.
  * staffcmd - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy.
  * staffcmdtxt - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy tekstowej.
  * stats - wyświetla nasze statystki lub podanego użytkownika.
  * serinfo - wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
* Kilka drobnych poprawek.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update.php.

## [2.9.0] - 07.10.2018
* Dodanie funkcji banList(), która w opisie kanału ustawia listę osób zbanowanych.
* Dodanie funkcji clearImg(), która usuwa zakazane linki w tagu [img].
* Dodanie daty pobicia rekordu w opisie kanału.
* Dodanie drugiej instalacji, która służy do komend [BETA].

## [2.8.0] - 12.04.2018
* Dodanie funkcji delInfoChannel() funkcja ustawia w opisie kanału listę kanałów, które zostaną usunięte w najbliższym czasie.
* Przebudowa funkcji poke() co sprawiło lepsze działanie oraz konfiguracje.
* Naprawiono błąd, przez który ucinało topki.
* Kilka drobnych poprawek oraz zmian w konfiguracji bota.

## [2.7.2] - 01.03.2018
* Dodanie funkcji delPermissions(), która zabiera prywatne uprawnienia.
* Dodanie licznika do funkcji newUse().
* Dodanie awataru do funkcji statusYt().
* Zastępiono ostatniego ss z gry awatarem w funkcji statusTwitch().
* Naprawiono błąd w funkcji sprchannel(), który powodował, że sprawdzało oraz zmieniało tylko jeden podkanał.


## [2.7.0] - 27.02.2018
* Rozbicie funkcji na dwa pliki.
* Dodano funckję moveAfk() do przenoszenia osób nieaktywnych na kanał o podanym ID
* Dodano funkcję newUser(), która w opisie kanału ustawia osoby zarejestrowane w przeciągu 24h (Czas można ustawić w configu).
* Dodatkowa konfiguracja bota w config.php
* Poprawka kilku błedów złgoszonych przez Bloodthirster 

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update.php.
Wystarczy wpisać php update.php.

## [2.3.4] - 15.12.2017
* Zmiana funkcji admins_ts_online() na groupOnline()
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [2.2.1] - 04.12.2017
* Dodanie funkcji statusYt(), która ustawia w opisie kanału takie informacje jak liczba subskrypcji, liczba wyświetleń oraz zmienia nazwę kanału na nick z liczbą subskrypcji.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [2.1.1] - 17.09.2017
* Dodanie funkcji sendAd(), która wysyła losową wiadomość.
* Dodanie funkcji statusTwitch(), która ustawia w opisie status na kanale twitch.
* Dodano TOP 10 najdłuższe połączenie oraz TOP 10 najwięcej połączeń.
* Zmiana API do AntyVPN.
* Kilka drobnych poprawek.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w konfigu oraz wykonania pliku update.php.
Wystarczy wpisać php update.php.

## [2.0.6] - 25.06.2017
* Dodanie funkcji addrank(), która ustawia rangę po wejściu na kanał.
* Dodanie możliwości ustawienia opisu kanału można podać %CLIENT_NICKNAME% - Nick właściciela %DATE% - Data założenia %HOUR% - Godzina założenia.
* Dodano możliwość wyboru czy ma pukać administratora czy wysyłać prywatną wiadomość.
* Poprawienie błędu, gdzie podczas zakładania kanału nie dodawało sub kanału.
* Poprawienie błędu z odświeżaniem administracji online podziękowania za zgłoszenie dla Pir3x.
* Poprawienie błędu z numerowaniem kanałów prywatnych podziękowanie za zgłoszenie dla Majako.
* Inne drobne poprawki.
Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w konofitu.

## [2.0.4] - 17.06.2017
* Poprawki w kodzie - dodanie elementów statycznych.
* Naprawa błędu w funkcji sprchannel wynikającego z błędnego klucza.
Aktualizacja ta wymaga nadpisania config.php lub edycji linijki 149 mianowicie zamiany 'cid' na 'pid'.


## [2.0.3] - 12.06.2017

* Dodano funkcję ChannelNumber (), która ustawia numer kanału w razie jego braku.
* Zmniejszenie spamu, który wywoływała funkcja admits_ts_online().

 

Edited by Jendrek
Link to post
Share on other sites
 • 3 weeks later...
 • 6 months later...

Witam ostatnio mam sporo wolnego czasu więc z tego powodu chętnie przyjmę jakieś propozycję nowych funkcji lub co mogę poprawić/zmienić w tych co są 😉
Jak coś to PW na forum 🙂

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...

Important Information