Skocz do zawartości


Hej! Zauważyliśmy, że korzystasz z "adblocka".
Chcesz pozbyć się komunikatu? Wystarczy wyłączyć wtyczkę!
Jeśli chcesz swobodnie poruszać się po forum bez reklam możesz zakupić rangę "Premium".
Więcej informacji!
Majcon

[Bot] TS3 Bot

Rekomendowane odpowiedzi

Majcon

Witam, chciałbym wam przedstawić mojego bota na serwer ts3, który posiada następujące funkcje. ?

 • addRank() - Funkcja nadaje rangę o podanym ID gdy użytkownik wejdzie na kanał o podanym ID.
 • adminLog() - Funkcja zapisuje logi podanych grup.
 • aktualna_data() – Funkcja ustawia aktualną datę jako nazwa kanału o podanym ID.
 • aktualnie_online() – Funkcja ustawia aktualną liczbę osób online jako nazwa kanału o podanym ID.
 • anty_vpn() – Funkcja wyrzuca osobę jeżeli korzysta z VPN funkcja ta używa API https://iphub.info .
 • banHistory - Funkcja zapisuje w bazie wszystkie bany co pozwala sprawdzić komendą !banhistory czy użytkownik  miał wcześniej bana
 • banList() - Funkcja ustawia aktualną listę osób zbanowanych w opisie kanału.
 • cleanChannel() – Funkcja czyści kanały, które nie są aktywne dłużej niż 7 dni w podanym sektorze.
 • clearImg() - Funkcja usuwa z opisu kanału.
 • channelCreate() – Funkcja tworzy kanał w strefie prywatnej lub gdy jest dostępny wolny kanał to zostanie on przydzielony użytkownikowi.
 • channelNumber() - Funkcja sprawdza i w razie, czego poprawia numer kanału.
 • dosInfo() - Funkcja informuje o prawdopodobnym ataku DDoS.
 • delInfoChannel() - Funkcja ustawia w opisie kanały które zostaną usunięte w razie braku aktywności.
 • delPermissions() - Funkcja usuwa prywatne uprawnienia.
 • delRank() - Funkcja usuwa range po wejściu na kanał o podanym ID.
 • groupOnline() - Funkcja ustawia w opisie kanału osoby z podanej grupy jeżeli jest online oraz czas ostatniej aktywności jeżeli jest offline.
 • limitIp() - Funkcja wywala użytkownika jeżeli przekroczy liczbę połączeń z tego samego IP.
 • lvl() - Funkcja pozwala zdobywać exp oraz awansować na wyższy lvl. Bot może też nadawać rangi po wbiciu lvl.
 • moveAfk() - Funkcja przenosi nieaktywne osoby na kanał o podanym ID.
 • newUser() - Funkcja ustawia listę nowych użytkowników w opisie kanału.
 • points() - Funkcja pozwala zdobywać punkty za siedzenie na ts. Punkami można sprawdzić za pomocą komendy !points oraz można nimi grać za pomocą komendy !gamble.
 • poke() - Funkcja puka podane grupy jeżeli ktoś wbije na podany kanał.
 • register() - Funkcja automatycznie rejestruje użytkownika gdy on wbije na podane id kanału.
 • rekord_online() - Funkcja ustawia rekord osób online jako nazwa kanału o podanym ID.
 • sendAd() - Funkcja wysyła reklamę co określony czas.
 • servername() - Funkcja ustawia nazwę serwera wraz z liczbą osób online.
 • sprchannel() - Funkcja sprawdza nazwy kanału pod względem wulgaryzmów.
 • sprnick() - Funkcja sprawdza nicki użytkowników czy nie zawierają wulgaryzmów lub podanych w configu słów.
 • statusTwitch() - Funkcja ustawia w opisie kanału aktualny status z kanału na twitch.tv.
 • statusYt() - Funkcja ustawia liczbę subskrypcji w nazwie oraz podstawowe informacje w opisie.
 • top_activity_time() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 aktywnych użytkowników.
 • top_connections() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 połączeń z serwerem.
 • top_longest_connection() - Funkcja ustawia w opisie kanału o podanym ID TOP 10 Najdłuższych połączeń z serwerem.
 • visit() - Funkcja ustawia w nazwie kanału liczbę osób, które odwiedziły serwer.
 • welcome_messege() - Funkcja wysyła wiadomość powitalną.

 

Komendy:

 • addcmd - dodaje komendy tekstowe do bota.
 • adminlog - wyświetla ostatnie akcje użytkownika o podanym DBID
 • banhistory - pozwala sprawdzić osobę czy miała bana.
 • channelowner - służy do oddania owera kanału prywatnego (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
 • channelpin - pozwala odzyskać kanał właścicielowi, jeżeli np. zmieni uid (wymaga podania pinu, który jest wysyłany przy zakładaniu kanału można to wyłączyć w config.php).
 • delcmd - usuwa komendę tekstową.
 • delgroup - pozwala zabrać sobie grupy.
 • gamble - pozwala obstawić punkty
 • give - pozwala przekazać monety innemu użytkownikowi.
 • givegroup - pozwala nadać sobie grupę (wymaga podania grup możliwych do nadania w config_cmd.php).
 • groupcmd - pozwala ustawić wymaganą grupę do użycia komendy.
 • help - wyświetla listę dostępnych komendy.
 • punkty - pozwala sprawdzić ile mamy punktów
 • poke - puka użytkowników z podanej grupy lub wszystkich, którzy znajdują się na ts.
 • staff - pozwala nadać indywidualne uprawnienia do komend podanemu użytkownikowi.
 • staffcmd - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy.
 • staffcmdtxt - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy tekstowej.
 • stats - wyświetla nasze statystki lub podanego użytkownika.
 • userinfo - wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).

 

Uruchomienie bota odbywa się poprzez wpisanie ./start.sh start, gdzie przed pierwszym uruchomieniem należy pamiętać o skonfigurowaniu go.
Plik konfiguracyjny znajduje się w folderze includes i nosi nazwę config.php.

 

WYMAGANIA

Wersja PHP 7.1. lub większa.
https://www.colinodell.com/blog/2016-12/installing-php-7-1
Wymagane pakiety instalujemy komendą.

sudo apt install php7.1-curl php7.1-mbstring

 

Download

 https://github.com/Majcon94/TS3Bot

 

Instalacja

 • Pobierz pliki.
 • Wrzuć na serwer.
 • Skonfiguruj bota includes/config.default.php.
 • Zmień nazwę pliku config.default.php na config.php.
 • Przejdź do głównego katalogu bota wpisz ./start.sh start.

Jeżeli bot nie wejdzie na serwer lub wejdzie i wyjdzie błędy php można sprawdzić w log/php_error.log.

Changelog

 
## [4.1.3] - 09.01.2020
* Aktualizacja API w funkcji statusTwitch() oraz dodanie możliwości włączenia wiadomości gdy zacznie się live.
* Naprawienie błędu z only_full_group_by.
* Poprawka kilku innych drobnych błędów.

Aby zaktualizować bota należy zrobić backupa, pobrać pliki, nadpisać oraz wpisać ./start.sh update
W razie błędu przy aktualizacji należy ponowanie skonfigurować bota

## [4.1.2] - 15.09.2019
Naprawa kilku błędów
Od teraz w większości komend zamiast dbid lub uid można podać nick ( żeby nick zadziałał osoba ta musi być online i jeżeli nick osoby składa się z kilku członów należy go podać w "" przykładowo "Andrzej Grabowski"
Dodałem komendę !give która pozwala przekazać monety

## [4.1.0] - 06.06.2019
* Dodanie funkcji banhistory(), która zapisuje w bazie wszystkie bany co pozwala sprawdzić komendą !banhistory czy użytkownik o podanym DBID lub UID miał wcześniej bana.
* Dodanie funkcji lvl(), która pozwala zdobywać exp oraz awansować na wyższy lvl. Bot może też nadawać rangi po wbiciu lvl.
* Dodanie funkcji points(), która pozwala zdobywać punkty za siedzenie na ts. Punkami można sprawdzić za pomocą komendy !points oraz można nimi grać za pomocą komendy !gamble.
* Dodanie funkcji visit(), która ustawia w nazwie kanału liczbę osób, które odwiedziły serwer.
* Dodatkowo poprawiona została funkcja statusTwitch() oraz dodano możliwość ustawienia w nazwię czy strim jest online czy też offline.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update2.php jeżeli aktualizujesz bota z poprzedniej wersji.

## [4.0.0] - 05.04.2018
* Przebudowa silnika.
* Przejście z sqlite na MySql.
* Dodanie funkcji adminLog(), która zapisuje logi podanych grup.
* Dodanie funkcji limitIp(), która wywala z serwera po przekroczeniu liczby osób z tego samego IP.
* Dodano komendę adminlog, która wyświetla ostatnie akcje użytkownika o podanych ID.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [3.0.0] - 05.04.2018
* Podzieliłem bota na dwie instancje, żeby uniknąć laga.
* Zmiany w odbieraniu wiadomości wysłanych do bota. Od teraz oba boty, które wchodzą na serwer są w stanie odbierać wiadomości, co prawda nie działa to jeszcze, aż tak dobrze, jak powinno, ale działa i będę starał się to poprawić.
* Nowe komendy
  * addcmd - dodaje komendy tekstowe do bota.
  * channelowner - służy do oddania owera kanału prywatnego (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
  * channelpin - pozwala odzyskać kanał właścicielowi, jeżeli np. zmieni uid (wymaga podania pinu, który jest wysyłany przy zakładaniu kanału można to wyłączyć w config.php).
  * delcmd - usuwa komendę tekstową.
  * delgroup - pozwala zabrać sobie grupy.
  * givegroup - pozwala nadać sobie grupę (wymaga podania grup możliwych do nadania w config_cmd.php).
  * groupcmd - pozwala ustawić wymaganą grupę do użycia komendy.
  * help - wyświetla listę dostępnych komendy.
  * poke - puka użytkowników z podanej grupy lub wszystkich, którzy znajdują się na ts.
  * staff - pozwala nadać indywidualne uprawnienia do komend podanemu użytkownikowi.
  * staffcmd - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy.
  * staffcmdtxt - pozwala ustawić wymagane indywidualne uprawnienia do użycia podanej komendy tekstowej.
  * stats - wyświetla nasze statystki lub podanego użytkownika.
  * serinfo - wyświetla szczegółowe informacje o użytkowniku (wymaga dodatkowej konfiguracji w pliku config_cmd.php).
* Kilka drobnych poprawek.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update.php.

## [2.9.0] - 07.10.2018
* Dodanie funkcji banList(), która w opisie kanału ustawia listę osób zbanowanych.
* Dodanie funkcji clearImg(), która usuwa zakazane linki w tagu [img].
* Dodanie daty pobicia rekordu w opisie kanału.
* Dodanie drugiej instalacji, która służy do komend [BETA].

## [2.8.0] - 12.04.2018
* Dodanie funkcji delInfoChannel() funkcja ustawia w opisie kanału listę kanałów, które zostaną usunięte w najbliższym czasie.
* Przebudowa funkcji poke() co sprawiło lepsze działanie oraz konfiguracje.
* Naprawiono błąd, przez który ucinało topki.
* Kilka drobnych poprawek oraz zmian w konfiguracji bota.

## [2.7.2] - 01.03.2018
* Dodanie funkcji delPermissions(), która zabiera prywatne uprawnienia.
* Dodanie licznika do funkcji newUse().
* Dodanie awataru do funkcji statusYt().
* Zastępiono ostatniego ss z gry awatarem w funkcji statusTwitch().
* Naprawiono błąd w funkcji sprchannel(), który powodował, że sprawdzało oraz zmieniało tylko jeden podkanał.


## [2.7.0] - 27.02.2018
* Rozbicie funkcji na dwa pliki.
* Dodano funckję moveAfk() do przenoszenia osób nieaktywnych na kanał o podanym ID
* Dodano funkcję newUser(), która w opisie kanału ustawia osoby zarejestrowane w przeciągu 24h (Czas można ustawić w configu).
* Dodatkowa konfiguracja bota w config.php
* Poprawka kilku błedów złgoszonych przez Bloodthirster 

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w configu oraz wykonania pliku update.php.
Wystarczy wpisać php update.php.

## [2.3.4] - 15.12.2017
* Zmiana funkcji admins_ts_online() na groupOnline()
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [2.2.1] - 04.12.2017
* Dodanie funkcji statusYt(), która ustawia w opisie kanału takie informacje jak liczba subskrypcji, liczba wyświetleń oraz zmienia nazwę kanału na nick z liczbą subskrypcji.
* Poprawienie kilku drobnych błędów.

## [2.1.1] - 17.09.2017
* Dodanie funkcji sendAd(), która wysyła losową wiadomość.
* Dodanie funkcji statusTwitch(), która ustawia w opisie status na kanale twitch.
* Dodano TOP 10 najdłuższe połączenie oraz TOP 10 najwięcej połączeń.
* Zmiana API do AntyVPN.
* Kilka drobnych poprawek.

Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w konfigu oraz wykonania pliku update.php.
Wystarczy wpisać php update.php.

## [2.0.6] - 25.06.2017
* Dodanie funkcji addrank(), która ustawia rangę po wejściu na kanał.
* Dodanie możliwości ustawienia opisu kanału można podać %CLIENT_NICKNAME% - Nick właściciela %DATE% - Data założenia %HOUR% - Godzina założenia.
* Dodano możliwość wyboru czy ma pukać administratora czy wysyłać prywatną wiadomość.
* Poprawienie błędu, gdzie podczas zakładania kanału nie dodawało sub kanału.
* Poprawienie błędu z odświeżaniem administracji online podziękowania za zgłoszenie dla Pir3x.
* Poprawienie błędu z numerowaniem kanałów prywatnych podziękowanie za zgłoszenie dla Majako.
* Inne drobne poprawki.
Aktualizacja wymaga ponownego konfigurowania bota lub dodanie brakujących opcji w konofitu.

## [2.0.4] - 17.06.2017
* Poprawki w kodzie - dodanie elementów statycznych.
* Naprawa błędu w funkcji sprchannel wynikającego z błędnego klucza.
Aktualizacja ta wymaga nadpisania config.php lub edycji linijki 149 mianowicie zamiany 'cid' na 'pid'.


## [2.0.3] - 12.06.2017

* Dodano funkcję ChannelNumber (), która ustawia numer kanału w razie jego braku.
* Zmniejszenie spamu, który wywoływała funkcja admits_ts_online().

 

Edytowane przez Jendrek
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Jendrek

Polecam, używam i najlepszy darmowy bot.

 • Kocham to! 1

x

Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×

Powiadomienie o plikach cookie