Skocz do zawartości


Hej! Zauważyliśmy, że korzystasz z "adblocka".
Chcesz pozbyć się komunikatu? Wystarczy wyłączyć wtyczkę!
Jeśli chcesz swobodnie poruszać się po forum bez reklam możesz zakupić rangę "Premium".
Więcej informacji!
Lsbots

Lsbots Premium - Aplikacja pod twój serwer

Rekomendowane odpowiedzi

Lsbots

Witam jestem właścicielem aplikacji Lsbots która posiada 6 instancji

i chcę wam zaprezentowac najnowszą wersję Premium 1.5

 

LISTA FUNKCJI

 

 1. >- ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
 2. >- ADMIN_LIST - Funkcja wpisująca w opis kanał listę wszystkich administratorów z podanych grup
 3. >- ADMINS_ONLINE - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość dostąpnych administratorów,a w jego opis listę dostępnych adminów
 4. >- HELP_CHANNELS - Funkcja służaca do otwierania/zamykania centrum pomocy gdy jest to potrzebne
 5. >- ADMINS_TOPS - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
 6. >- AWAY_CLIENTS_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału listy użytkowników away, a w nazwę ich ilość
 7. >- BAN_LIST - Funkcja wpisująca w opis wszystkie bany z serwera
 8. >- SERVER_HOSTNAME - Funkcja wpisująca w nazwę serwera ilość osób online
 9. >- SERVER_HOSTMESSAGE - Funkcja wpisująca w hosta wiadomość
 10. >- CLIENT_CHANNEL_STATUS - Funkcja wpisująca w nazwę kanału status administratora
 11. >- CLIENTS_TOPS - Funkcja służaca do wpisywania rankingów w opisy kanałów
 12. >- COPYRIGHT_DOWN - Funkcja służaca do przenoszenia kanału z copyrightem na sam doł serwera TS3
 13. >- COUNT_OF_DATABASE_CLIENTS - Funkcja służąca do wpisywania w nazwę kanału ilości klientów w bazie danych
 14. >- COUNTDOWN_TO_DATE - Funkcja służaca do odliczania z danej daty i zapisywania w nazwie kanału
 15. >- COUNTRY - Funkcja wpisująca w opis kanału listę osób spoza Polski
 16. >- DESCRIPTION_CHECKER - Funkcja służaca do usunięcia niedozwolonych linków z opisu kanału
 17. >- ADD_DESCRIPTION - Funkcja służaca do uzupełnienia opisy gdy ten jest pusty
 18. >- QUERY_CHANNEL_LIST - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału użytkowników query
 19. >- FB_POSTS - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału ilości lajków z fanpage, a w opisie wypisywanie postów.
 20. >- YOUTUBE_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwy kanału statystyki, a w opis informacje z danego kanału na youtube
 21. >- DJ_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w nazwę kanału aktualnej osoby z talkpowerem
 22. >- GAMES_SERVERS_INFO - Funkcja służaca do pobierania danych z serwera gier i wpsiywania w kanał
 23. >- LAST_ACTIONS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w nazwę kanału ostatnich akcji z bota
 24. >- CHANNELS_LOGS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału ostatnich logów kanałów
 25. >- TOP_GROUPS - Funkcja odpowiadająca za wypisywanie w opis kanału X grup z największą ilością osób w niej
 26. >- MULTI_FUNCTIONS - Funkcja wpisująca w nazwy kanałów różne informacje
 27. >- RECORD_ONLINE - Funkcja odpowiadająca za spisywanie największej ilości osób na serwerze,a następnie wpisywania to na kanał
 28. >- NEW_CLIENTS_TODAY - Funkcja odpowiadająca za sczytywanie nowych
 29. użytkowników do bazy dancyh, a następnie wypisywanie ich do opisu kanału
 30. >- ONLINE_FROM_GROUP - Funkcja wpisująca w nazwę kanału ilość osób z grupy, a w opis ich listę
 31. >- PARTNERS - Funkcja wpisująca w nazwę i w opis partnerów co x sekund
 32. >- WEATHER_IN_CHANNEL - Funkcja służaca do wpisywania w opis kanału pogody z danego miasta
 33. >- GET_CLIENTS - Funkcja służaca do sczytywania statystyk użytkowników
 34. >- CLEINT_LEVELS - Funkcja odpowiadająca za nadanie użytkownikowi poziomu za jego spędzony na serwerze czas
 35. >- ACHIEVEMENTS - Funkcja odpowiadająca za nadanie danej grupy za ilość połączeń i spędzony czas
 36. >- RANDOM_GROUP - Funkcja służąca do losowania grupy
 37. >- GET_STATISTICS_OF_ADMINS - Funkcja służąca do sczytywania statystyk administracji
 38. >- ADMINS_STATISTICS_SAVE_IN_CHANNEL - Funkcja służąca do zapisywania statystyk administracji na kanałach
 39. >- WELCOME_MESSAGE - Funkcja służaca do wysłania użytkownikowi wiadomości powitalnej
 40. >- AWAY_MOVE - Funkcja służaca do przenoszenia użytkowników będących away na odpowiedni kanał
 41. >- AWAY_GROUP - Funkcja służaca do nadawania grupy użytkownikom będących away
 42. >- ANIMATED_GROUPS_ICON - Funkcja służaca do zmiany ikony grupy
 43. >- BANNER - Funkcja służąca do generowania banneru interaktywnego
 44. >- PLATFORMS - Funkcja wykrywa platformę klienta oraz nadaje mu odpowiednią grupę
 45. >- ADVERTISEMENT - Funkcja służaca do pisania co x czasu na głównym czasie wiadomości
 46. >- SAVE_TO_EVENT - Funkcja służaca do zapisywania użytkowników, którzy wejdą na odpowiedni kanał na event
 47. >- GROUPS_REMOVE - Funkcja służaca do usunięcia użytkownikowi wszystkich ustalonych grup po wejściu na odpowiedni kanał
 48. >- BOT_CHECKER - Funkcja służaca do sprawdzania czy bot muzyczny (TS3AudioBot) gra coś, jeżeli nie włącza ustaloną piosenkę
 49. >- REGISTER_REMINDER - Funkcja służaca do informowania użytkownika o rejestracji
 50. >- DDOS_ATTACK - Funkcja służaca do informowania gdy packetlosst serwera zwiększy się do danej liczby
 51. >- CLIENT_INFO - Funkcja służaca do wyświetlenia informacji o kliencie gdy ten wejdzie na odpowiedni kanał
 52. >- GUILDS_POKE - Funkcja służaca do zeczepiania osób typu lider w kanałach gildyjnych
 53. >- ADMINS_MEETING - Funkcja służaca do automatycznego przeniesienia administracji i ustawienia opisu, oraz 1 godzinę przed zebraniem informuje wszystkich o zbiórce
 54. >- AUTO_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za automatyczne nadanie grupy użytkownikowi gdy ten spędzi na serwerze odpowiedni czas
 55. >- CHANNEL_REGISTER - Funkcja odpowiadająca za rejestrację użytkownika gdy ten wejdzie na kanał
 56. >- GROUPS_LIMIT - Funkcja służaca do dopilnowania aby każdy użytkownik na serwerze nie posiadał wiecej grup niż jest limit
 57. >- POKE_ADMINS - Funkcja służąca do zaczepiania dostępnych administratorów gdy ktoś wejdzie na kanał pomocy
 58. >- CHANNEL_ADD_GROUP - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy serwerowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
 59. >- CHANNEL_ADD_CHGR - Funkcja odpowiadająca za nadanie lub zdjęcie grupy kanałowej gdy użytkownik wejdzie na kanał
 60. >- BAD_NICKNAMES - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownik nie posiada w nazwie niedozwolonego nicku
 61. >- ANTY_RECORD - Funkcja służaca do sprawdzania czy użytkownicy nie nagrywają na kanałach
 62. >- SERVERGROUPS_SECURITY - Funkcja służaca do chronienia grup
 63. >- CLIENT_PERMISSIONS_SECURITY - Funkcja służaca do wykrywania i usuwania permisji użytkownikom
 64. >- IP_GROUP - Funkcja służaca do nadania danej grupy osobie, która ma takie samo ip jak w konfiguracji
 65. >- ANTY_VPN - Funkcja służaca do wykrywania i wyrzucania użytkowników posiadających VPN
 66. >- COMMANDER - Funkcja służaca do zaczepiania użytkowników z grupami aby włączyli channel commandera gdy nie mają włączonego
 67. >- CLEAR_GROUP - Funkcja służaca do czyszczenia danej grupy po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
 68. >- GUILDS_MEETING - Funkcja służaca do zrobienia zbiórki osób z daną grupą po wejsciu na odpowiedni kanał z odpowiednią grupą kanałową
 69. >- MAX_BANS - Funkcja służaca do ograniczenia banowania użytkowników przez administrację
 70. >- CHANNELS_CHECKER - Funkcja służaca do monitorowania kanałów prywatnych.
 71. >- GET_PRIVATE_CHANNEL - Funkcja służaca do nadania peirwszego wolnego kanału prywatnego
 72. >- PUBLIC_CHANNELS_SORT - Funkcja służaca do monitorowania kanałów publicznych
 73. >- PRIVATE_CHANNELS_INFO - Funkcja służaca do wypisywania w nazwe kanału statystyk z kanałów prywatnych
 74. >- CREATE_VIP_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału vip gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
 75. >- CREATE_ELITE_CHANNEL - Funkcja służąca do stworzenia kanału elite gdy użytkownik wejdzie na odpowiedni kanał
 76. >- ELITE_VIP_CHANNELS_SORT - Funkcja służąca do sortowania kanałów elite/vip
 77.  
 78. >- Instancja Pointsbot
 79.  
 80. >- Instancja Teleport
 81.  
 82. >- KOMENDA: PWALL - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze
 83. >- KOMENDA: PWGROUP - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
 84. >- KOMENDA: PWADMINS - Po wywołaniu komendy, bot wysyła wiadomość do wszystkich adminów na serwerze
 85. >- KOMENDA: POKEALL - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze
 86. >- KOMENDA: POKEGROUP - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich użytkowników na serwerze z podanej grupy
 87. >- KOMENDA: POKEADMINS - Po wywołaniu komendy, bot zaczepia wszystkich adminów na serwerze
 88. >- KOMENDA: MEETING - Po wywołaniu komendy, bot przenosi wszystkich adminów na kanał zebrania
 89. >- KOMENDA: CLIENTLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkich użytkowników z serwera
 90. >- KOMENDA: CHANNELLIST - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje wszystkie kanały z serwera
 91. >- KOMENDA: RESTART - Po wywołaniu komendy, bot restartuje wszystkie instancje
 92. >- KOMENDA: CLIENT - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje informacje z podanego użytkownika
 93. >- KOMENDA: CHANNEL_STATUS - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
 94. >- KOMENDA: GROUPS_SECURITY - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy dancyh użytkownika.
 95. >- KOMENDA: ADMIN - Po wywołaniu komendy, bot wypisuje satystyki danego administratora.
 96. >- KOMENDA: GUILDS_ONLINE - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych online z grupy.
 97. >- KOMENDA: GUILDS_ADD - Po wywołaniu komendy, bot dodaje do bazy danych dodawanie grupy po wejściu na kanał.
 98. >- KOMENDA: VIP_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów vip i ich usunięcie.
 99. >- KOMENDA: ELITE_CHANNELS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów elite i ich usunięcie.
 100. >- KOMENDA: TELEPORTS - Komenda pozwala na wyświetlenie listy wszystkich kanałów z telportacji i ich usunięcie.

 

SPRAWDZANIE CZY NIE MA BŁĘDÓW W KONFIGURACJI

 

php core.php -i 1

php core.php -i 2

php core.php -i 3

php core.php -i 4

php core.php -i 5

 

INSTALACJA PAKIETÓW

 

apt-get update && apt-get upgrade -y
apt-get install screen wget -y
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository ppa:ondrej/php
apt-get update
apt-get install php7.2 php-pear php7.2-curl php7.2-dev php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-mysql php7.2-xml libapache2-mod-php -y
service apache2 restart

 

KONFIGURACJA

Wejdź i skonfiguruj pliki:
- files/connection_config.php
- files/config.php

 

Jeżeli jesteś chętny/chętna do zakupy to koszt wynosi 25 zł !

 •  
 • Haha! 1
Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.

 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×

Powiadomienie o plikach cookie