Jump to content
Existing user? Sign In

Sign InOr sign in with one of these services

Sign Up

Guidelines

§1. Informacje ogólne

 

 1. Rejestrując się oraz korzystając z serwisu w sposób czynny lub bierny akceptujesz wszystkie zasady zawarte w regulaminach serwisu tsforum.pl oraz stronach należących do niego.
 2. Korzystając z serwisu akceptujesz naszą politykę prywatności - Polityka prywatności.
 3. Treści zamieszczanie przez użytkowników na forum objęte są prawami autorskimi (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. Administratorzy forum nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczanie przez użytkowników forum. 
 5. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
 6. Na całym forum obowiązuje Netykieta.
 7. Forum przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 13 lat, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub w razie potrzeby, wyznaczonego opiekuna prawnego, który wyraził stosowną zgodę.
 8. Zakazuje się reklamowania fanpage'ów/stron, które nie należą do naszych partnerstw.
 9. Zakazuje się reklamowania innych for o tej samej bądź innej tematyce.
 10. Zakazuje się reklamowania jakichkolwiek grup, które nie współpracują z forum.

 

§2. Konta użytkownika

 

 1. Tworząc konto wyrażasz zgodę na przesyłanie reklam, itp. na skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji.
 2. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta na forum, jeżeli posiada więcej niż jedno konto zostanie zablokowany na forum (konto główne oraz wszystkie konta powiązane).
 3. Zakazuje się używania nicków (loginów) zawierających treści wulgarne, obraźliwe oraz adresy witryn internetowych. 
 4. W razie popełnienia przez użytkownika przestępstwa wszystkie dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom ścigania.
 5. Treści sygnatury (podpis na forum) nie mogą zawierać treści erotycznych, obraźliwych, wulgarnych oraz niezgodnych z regulaminem oraz prawem, nie może zawierać również reflinków (wymiary sygnatury maks. 500 x 200).
 6. Avatary nie mogą przedstawiać treści uznawanych za wulgarne, obraźliwe, erotyczne (wymiary avatarów maks. 150 x 150).
 7. Zakazuje się używania tymczasowych adresów email. 
 8. Zakazuje się nabijania serduszek/polubień, opcja reputacji służy do wynagrodzeń bądź jak sama nazwa wskazuje "polubień", a nie do nabijania topki. Próby nabijania reputacja będą karane wyzerowaniem paska punktów reputacji. 
 9. Z konta może korzystać tylko jedna osoba. Zakazuje się pożyczania bądź użyczania konta innym osobom. 
 10. Tworząc konto zgadzasz się na trzymanie Twojej zawartości mimo usunięcia konta. Konto wraz z e-mailem zostaje usunięte, lecz w postach i tematach widniejesz jako "Gość".


§3. Pisanie tematów / postów

 

 1. Przed napisaniem nowego tematu zalecamy sprawdzenie czy na forum nie był poruszany taki wątek (do tego celu zalecamy skorzystania z wyszukiwarki).
 2. Nazwa tematu powinna być adekwatna do treści.
 3. Nie twórz kilku takich samych tematów.
 4. Pisząc temat na forum precyzuj dokładnie swój problem / pytanie. 
 5. Zakazuje się pisania dwóch postów pod sobą chyba, że minie 24h. Wszelkie podwójne posty są karane punktami ostrzeżeń. 
 6. Twórz tematy w odpowiednich do tego działach.
 7. Zabrania się pisania postów ciemnymi kolorami.
 8. Administracja nie usuwa tematów z forum na prośbę autora. 
 9. Użytkownik pisząc post bądź opinię musi pokazać sensowne dowody oraz argumenty. Oskarżenia bądź zarzuty bez wcześniej wymienionych materiałów będą karane punktami ostrzeżeń bądź zablokowaniem dostępu do forum.
 10. Zakazuje się pisania, żartowania bądź sugerowania o atakach na serwer, hosting oraz użytkowników. Wszelkie sugestię, żarty oraz stwierdzenia dotyczące szkód dla serwerów/hostingów będą karane banem permanentnym.

 

§4. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników serwisu

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dominik Rojek, zwany dalej Administratorem serwisu. Kontakt z Administratorem serwisu drogą elektroniczną: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia rejestracji oraz prowadzenia dyskusji na forum oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora serwisu. Oznacza to w szczególności:
  – dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 3. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora serwisu Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:
  – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w sytuacjach, w których wyrażana zostaje na rejestrację użytkownika na forum, wysyłkę newslettera prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku zapobiegania oszustwom.
  – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności: obsługa informatyczna, gdy jest to niezbędne do realizacji ww. celów.
  – ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  – podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek rejestracji na forum i umożliwienie brania udziału w dyskusji.
  – Administrator serwisu zapewnia Pani/Panu możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt drogą elektroniczną: [email protected] 


§5. Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym momencie. O zmianach w regulaminie użytkownicy zostaną automatycznie powiadomieni i poproszeni o ponowną jego akceptację.
 2. Regulamin jest własnością serwisu i podlega prawom autorskim (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 3. Administrator zastrzega sobie możliwość dostosowania blokady użytkownikowi według własnych kryteriów. 
 4. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji. 
 5. Regulamin/y forum oraz działów nie obowiązują właściciela forum pod nickiem "wredna."

 

§6. Zgłoszenia mailowe

 

 1. Sprawy związane z naruszeniami prawnymi należy składać drogą mailową na adres:[email protected]
 2. Sprawy związane z usunięciem konta w serwisie internetowym tsforum.pl należy składać drogą mailową na adres: [email protected]
 3. Pozostałe sprawy, które nie zostały wymienione powyżej prosimy należy składać drogą mailową na adres: [email protected]

 

 

Regulamin wszedł w życie w dniu 17.01.2017 / 07:00
Aktualizacja z dnia 27.12.2018 / 23:00 dotyczy punktu 5 regulaminu

Aktualizacja z dnia 30.07.2020 / 17:35 dotyczy zmiany administratora danych oraz aktualizacji adresów mailowych

All rights reserved for tsforum.pl 2015 - 2020 Powered by Invision Community

Important Information